De profylfoto fan Klaas – Under de Toer

26 september 2018 11 dagen

Een voorstelling over het belang van een baken in ons leven.

Klaas heeft veel van de wereld gezien. Deze oud-Wommelser en oud-bankier is boer geworden in Zweden, en woont daar samen met zijn vrouw en kinderen. De profielfoto van Klaas op WhatsApp is een foto van de kerktoren van Wommels, met de Friese vlag in top!

Wat betekent de toren voor jou? De associaties en de verbeelding van de cliënten van Tywerthiem (Talant) hierbij vormen de rode draad van een muzikale theaterproductie die onderdeel uitmaakt van het Greidhoek’ festival 2018. Met steun van de lokale muziek-, zang- en toneelverenigingen wordt de samenwerking gezocht met mensen uit het dorp van Klaas, om de rol van de kerktoren als baken in het leven te beschrijven en te bezingen.

Meer: Under de Toer

Under de Toer presenteert 32 bijzondere verhalen, die in één van de ruim 750 kerken in Friesland zijn geboren. Deze verhalen vormen het vertrekpunt voor manifestaties waarin kunstenaars samenwerken met de gemeenschap. Samen verbeelden ze de mooiste verhalen die het waard zijn opnieuw verteld te worden.

 

Andere activiteiten
Bekijk activiteitenoverzicht