Kerstochtendzang

25 december 2018 Sint-Salviuskerk

Op kerstochtend willen we dit jaar voor de zevende keer, in de vroege ochtenduren van de 1e kerstdag, maandag 25 december een rondgang maken door de straten van Dronryp.

Sommigen van u kennen misschien het bijzondere gevoel van de rondgang door een grotendeels slapend, sluimerend dorp op kerstmorgen. Het samen musiceren en zingen van bekende kerstliederen voor zieken, alleenstaanden en ouderen kan waardevol zijn.

Wij willen dan ook iedereen die dit gebeuren een warm hart toedraagt, van zingen en/of musiceren houdt en een bijzondere invulling wil geven aan de kerstdagen, oproepen om mee te doen.
Wij nodigen iedereen daarom van harte uit om de 1e kerstdag om 6.45 uur samen te komen bij De Ynset.

Op dit moment is de route nog niet bekend, maar we gaan vandaar uit op pad (neem je fiets/ auto mee) om te eindigen bij Drenningahof. Nadat wij daar hebben gezongen staat er voor iedereen warme chocolademelk en kerstbrood klaar in De Ynset.

Neem gerust anderen mee… De uitdrukking zegt het immers: “Hoe meer zielen…”
Wij hopen elkaar te treffen in de vroege ochtenduren van de eerste kerstdag.
Kom, doe met ons mee! Je hoeft je niet op te geven maar we rekenen erop dat er een grote groep komt!