Kerken overzicht

Hier vind je een overzicht van alle middeleeuwse kerken in Friesland, ze zijn gealfabetiseerd op plaatsnaam. Klik op een kerk voor informatie en beeldmateriaal.

Aldtsjerk Sint-Pauluskerk
Augustinusga Sint-Augustinuskerk
Beers Mariakerk
Blessum Mariakerk
Bolsward Broerekerk
Bolsward Martinikerk
Bornwird Mariakerk
Britswert Sint-Joriskerk
Buitenpost Mariakerk
Burgum Kruiskerk
Easterein Martinikerk
Easterlittens Sint-Margaretakerk
Foudgum Mariakerk
Franeker Martinikerk
Hantumhuizen Sint-Annakerk
Harich Kerk Harich
Harlingen Dom van Almenum
Hegebeintum Kerk Hegebeintum
Hichtum Kerk Hichtum
Katlijk Thomaskerk
Kollumerzwaag Kerk Kollumerzwaag
Kortehemmen Kerk Kortehemmen
Leeuwarden Jacobijnerkerk
Leeuwarden Oldehove
Leeuwarden Waalse kerk
Lioessens Kerk Lioessens
Lollum Kerk Lollum
Longerhouw Kerk Longerhouw
Lytsewierrum Sint-Gertrudiskerk
Mantgum Mariakerk
Minnertsga Sint-Martinuskerk
Niawier Kerk Niawier
Nieuweschoot Kerk Nieuweschoot
Nijeholtpade Sint-Nicolaaskerk
Oentsjerk Mariakerk
Oldeholtpade Sint-Stephanuskerk
Oosterbierum Sint-Joriskerk
Oosternijkerk Sint-Ceciliakerk
Oudwoude Kerk Oudwoude
Ouwsterhaule Kerk Ouwsterhaule
Rinsumageest Sint-Alexanderkerk
Schraard Kerk Schraard
Tjerkwerd Sint-Petruskerk
Westergeest Sint-Martinuskerk
Westernijkerk Sint-Oswalduskerk
Wierum Mariakerk
Wijnjewoude Sint-Johanneskerk