Broerekerk

  • Gotisch
  • Vroege 14de of 15de eeuw
  • Voorheen hervormd
  • Glazen overkapping, kerkruïne

Een kerk zonder banken en stoelen en met een glazen dak. Die vind je alleen in Bolsward. De unieke eigenschappen zijn het resultaat van een tragisch verleden.

De Broerekerk hoorde bij het Franciscaner klooster dat in 1270 in Bolsward is gesticht. Het klooster werd in 1503 door brand verwoest, weer opgebouwd, maar na de reformatie weer verwoest. De pseudobasiliek (door de lagere zijbeuken) met rijk versierde westgevel werd toen nog gespaard. Anders was dat in 1980, toen een brand de kap, de houten gewelven en de inventaris verwoestte.

Maar afgebroken werd de ruïne gelukkig niet. Sterker nog: zes jaar later is de bakstenen structuur hersteld, waarna de kerk een iconische plek werd voor culturele gebeurtenissen en toeristisch bezoek. In 2005 kreeg de Broerekerk haar kenmerkende glazen dak in oorspronkelijk formaat.

 

+ Meer informatie

Extra informatie:

De Broerekerk hoorde bij het Franciscaner klooster dat in 1270 in Bolsward is gesticht. Klooster en kerk hebben een dramatische geschiedenis. Het klooster is in 1503 door brand verwoest en weer opgebouwd. Na de reformatie is het opnieuw verwoest; de kerk werd gespaard. Later is de kerk in gebruik gekomen voor de protestantse eredienst. De fraai gesneden gotische koorbanken zijn overgebracht naar de Martinikerk, waar ze met die van de Martini een boeiend ensemble vormen.

Het klooster is gesticht in het laatste kwart van de 13de eeuw, maar of de kerk toen ook tot stand is gekomen, is de vraag. De pseudobasilicale kerk met ronde bakstenen kolommen en spitsbogige scheibogen heeft een vrij diep koor met een driezijdige sluiting. Zij heeft met haar structuur en detaillering, spitsboogvensters met rijke traceringen, een gotisch karakter. Het is vooral de rijk versierde westelijke gevel die reden is tot discussie over de bouwtijd. De klimmende boognissen in zowel het middenregister van de gevel als de hier en daar zelfs dubbel geprofileerde klimmende nissen in de geveltop kunnen zowel geplaatst worden in de rijke romano-gotische periode als de laatgotische tijd van de vroege 15de eeuw. Historisch gezien zou de eerste mogelijkheid minder aannemelijk zijn: de minderbroeders vormden een bedelorde die kort na de vestiging mogelijk de middelen nog niet had voor zo’n rijk uitgedoste kerk. Geleidelijk is het klooster door schenkingen tot welstand gekomen, waardoor zelfs strijd ontbrandde tussen Gaudenten (rekkelijken) en Observanten (strengen).

Bij een verwoestende brand in 1980 gingen de kap, de houten gewelven en de inventaris verloren. De kerk was toen al niet meer voor de eredienst in gebruik. In 1986 is de bakstenen structuur met ronde, van baksteen opgetrokken kolommen tussen schip en zijbeuken hersteld en als kerkruïne gehandhaafd, waarna deze voor toeristisch bezoek en culturele gebeurtenissen kon worden gebruikt. In 2005 is begonnen aan hernieuwd herstel waarbij een kerkdak in het oorspronkelijke formaat van transparant materiaal is toegevoegd.

 

- Minder informatie

Activiteiten

Informatie
Openingstijden
  • Maandag t/m vrijdag* Zomer 09:00 - +/- 18:00 uur
  • Zaterdag en zondag*10:30 - 18:00 uur
  • *Geldt voor dagen als de Broerekerk niet is verhuurd
Faciliteiten