Dom van Almenum

  • Romaans
  • Toren ca. 1200, kerk 1772-’75
  • Protestants
  • Grafzerken, preekstoel, orgel

De Dom van Almenum stond vroeger in Almenum, een dorp dat later bij Harlingen is gaan horen. Nu staat de kerk vooral bekend als Grote kerk.

Alleen de toren is middeleeuws, de middeleeuwse kerk is tussen 1772-’75 vervangen door de huidige kruiskerk. Toch is ook de toren ooit aangepast: in de vijftiende eeuw werd deze verhoogd en kreeg hij zijn ingesnoerde spits. Daarmee was de hoge toren een baken voor zeevarenden. Tijdens de nieuwbouw van het kerkgebouw is de toren aan twee zijden beklampt.

De kruiskerk is opgebouwd uit kleine gele stenen in Lodewijk XVI-vormen. In de geveltoppen zie je radvensters en lager grote rondboogvensters. Ook kreeg elke gevel een sierlijke ingang.

Binnen veel stijlvol stucwerk, zitgalerijen die rusten op gemarmerde zuilen en in de hoeken overhuifde herenbanken. Ook de combinatie preekstoel-orgel is erg mooi. In de vloer ligt een groot aantal gebeeldhouwde grafzerken.

+ Meer informatie

Extra informatie:

De romaanse kerk, oorspronkelijk gewijd aan Sint-Michaël, is in de periode 1772-’75 vervangen door de huidige kruiskerk. Zij wordt de Dom van Almenum genoemd, omdat de kerk in het dorp Almenum stond dat pas laat bestuurlijk in Harlingen werd opgenomen. Alleen de toren van de romaanse kerk is gehandhaafd. Deze is in vier onversneden geledingen van tufsteen opgemetseld en is in de 15de eeuw verhoogd en van een ingesnoerde spits voorzien. De eerste twee geledingen zijn onversierd; de volgende twee hebben spaarvelden die bekroond worden door rondboogfriezen en de hoogste geleding heeft aan elke zijde twee rondbogige galmgaten. De hoge toren was een baken voor zeevarenden. Tijdens de vervanging van de kerk is de toren aan twee zijden beklampt.

De kruiskerk is naar plannen van Willem Douwes gebouwd van kleine gele steen in Lodewijk XVI-vormen met gekorniste hoekpilasters. In de geveltoppen kwamen radvensters en elke gevel is geopend met een groot rondboogvenster. Elk van deze gevels kreeg een ingang, noord en zuid met natuurstenen pilasters, kroonlijsten en segmentvormige timpanen; oost met een geblokte omlijsting en een driehoekig fronton. De oostelijke gevel van de arm die voor bijruimten van de kerkruimte is afgesloten heeft drie reeksen kleine vensters boven elkaar. De armen en kruising van de kerkruimte zijn gedekt door gestukadoorde gewelven die rusten op lijstwerk met trigliefen en op pilasters in de kolossale dorische orde. Het strenge, stijlvolle stucwerk is ontworpen door Jacob Otten Husley. In de noorder- en zuiderarm zijn enkele, in de westelijke dubbele zitgalerijen aangebracht die rusten op gemarmerde zuilen. Om de binnenhoeken zijn overhuifde herenbanken geplooid. De sluitgevel aan de oostzijde kreeg een buitengewoon fraaie preekstoel- orgelcombinatie. De preekstoel was in 1778 het werk van Johannes George Hempel; het orgel is in 1776 gebouwd door A.A. Hinz. In de vloer liggen gebeeldhouwde grafzerken waaronder twee met een grote engel (Sint-Michaël?) als wapenhouder. Bij de preekstoel ligt een zerk van de hand van Jacob Lous met architectuur in perspectief, waarop hij zichzelf als landmeter heeft afgebeeld.

- Minder informatie

Activiteiten

Informatie
Openingstijden
Faciliteiten