Dorpskerk Huizum

  • Gotisch
  • 12de eeuw en ca. 1500, toren 13de eeuw
  • Protestants
  • Preekstoel in dooptuin, herenbanken, orgel

In de bebouwing van Leeuwarden ligt het het voormalige dorp Huizum. In de goed herkenbare pittoreske dorpskern staat deze mooie dorpskerk.

Rondom de kerk bevindt zich een monumentaal kerkhof. Ook staat er een gerenoveerd baarhuisje uit 1875 dat een minimuseum over grafcultuur bevat. Deze is te bezichtigen op afspraak.

Onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat het muurwerk van de kerk tufsteen uit de twaalfde eeuw bevat. Maar de vormen van de kerk wijzen naar de vijftiende, begin zestiende eeuw. Mogelijk is de kerk toen aangepast of met oude tufsteen herbouwd. Het eerste is het waarschijnlijkst.

Door de witgepleisterde kerk komt de toren goed tot zijn recht. Hij stamt voor het grootste deel uit de dertiende eeuw, maar kreeg pas in de zestiende eeuw zijn hoogste, inspringende geleding met gepaarde galmgaten. Mooi zijn ook de klimmende spitsboognissen in de geveltoppen van het zadeldak.

Onder het houten tongewelf bezit de kerk een rijke inrichting, grotendeels in renaissancestijl. Middelpunt is de zestiende-eeuwse preekstoel, de enige in Friesland van voor de hervorming. Een buitengewoon sierlijk renaissancemeubel. In de dooptuin staat tevens het doopbekken uit 1604 en er tegenover staat een drietal overhuifde herenbanken. Een aantal kerkbanken heeft wangen in renaissancestijl. Het orgel is van de beroemde orgelfamilie Van Dam.

Tegenwoordig is de Dorpskerk Huizum een cultureel podium dat wordt gebruikt voor (t)rouwplechtigheden, concerten. lezingen door prominente Nederlanders, exposities en andere culturele manifestaties (poëzie, herdenkingen enz.).
In het nevengebouw De Voorhof, Huizum Dorp 57, zijn toiletten, keukenvoorzieningen en een extra zaal beschikbaar.

Voor een audio-visuele tour kan een kijkje genomen worden op: https://izi.travel/browse/a6513aeb-0d6b-4bf1-8233-7dfa85bb8ed8/nl

+ Meer informatie

Extra informatie:

De aan Johannes de Doper gewijde dorpskerk van Huizum heeft in de bebouwing van Leeuwarden bij de oude dorpskern een zelfstandige plaats behouden. Bij onderzoek is vast komen te staan dat het muurwerk tufsteen bevat uit de 12de eeuw. De vormentaal van het huidige gepleisterde gebouw verwijst naar de late middeleeuwen. Eind 15de of begin 16de eeuw kan de kerk zijn gewijzigd of met hergebruik van tufsteen opnieuw zijn gebouwd. Het eerste is het meest aannemelijk. De noordmuur bevat op onregelmatige plaatsen twee grote spitsboog- en twee ronde vensters en aan de westzijde de ingang die in empirestijl is omlijst (1804). Bovendien zit er een curieuze rondboognis in de hoge zone van de ronde vensters in de muur. In de zuidmuur staan vier spitsboogvensters en in de vijfzijdige koorsluiting twee. Het grootste deel van de toren dateert uit de 13de eeuw; in de 16de eeuw kwam op de romp een iets inspringende geleding waarin de gepaarde galmgaten zitten. De geveltoppen aan beide zijden van het zadeldak hebben klimmende spitsboognissen. Jaartalankers en een gedenksteen geven aan dat de toren in de 17de eeuw enkele malen is hersteld.

Onder het houten tongewelf voorzien van gewelfschotels met gesneden passiesymbolen heeft de kerkzaal een buitengewoon rijke inventaris. Middelpunt is de preekstoel uit het midden van de 16de eeuw, de enige preekstoel in Friesland van voor de hervorming. Het fraaie renaissancemeubel is versierd met zuilen, pilasters, nispanelen en voluutvormige kraagstukken en met grotesken, siervazen en kandelaberornament. In de dooptuin met balusters staat het doopbekken uit 1604. Een aantal kerkbanken bezit renaissance wangstukken. Tegenover de preekstoel staat een overhuifde herenbank met gotische panelen met vouwwerk, in het midden een eenvoudige bank van dit type en westelijk een derde met een overhuiving op getordeerde en omrankte
zuilen en met gesneden wangen. Ook in de koorsluiting staat nog een eenvoudige herenbank en daarnaast is in het muurwerk een piscina te zien. Het orgel is in 1849 gebouwd door L. van Dam & Zn.

De kerk is eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken.

- Minder informatie
Informatie
Openingstijden
Faciliteiten
180 zitplaatsen
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers
Bezoekersparkeerplaats aanwezig