Hervormde kerk Ginnum

  • Romaans
  • 12de eeuw, toren 15de eeuw
  • Voorheen hervormd
  • Atelier en expositieruimte

De kerk van Ginnum is oud: twaalfde-eeuws. De toren is wat jonger: vijftiende-eeuws. Er is veel verbouwd in de loop der eeuwen, al zie je daar op afstand niet veel van.

Het oudst is de noordmuur, waar tufsteen op een fraaie romaanse manier in nissenreeksen is verwerkt. Ook is daar een grote boog te herkennen, die duidt op een verdwenen aanbouw. In de dertiende eeuw is de kerk in westelijke richting verlengd en kwamen er binnen romano-gotische koepelgewelven, die in de zeventiendede eeuw zijn vervangen door een vlak balkenplafond. De toren heeft nog wel zo’n gewelf.

Binnen geen kerkelijk meubilair, maar kunst. De kerk is al jaren het atelier van beeldende kunstenaars. Hun werken zijn dan weer in harmonie, dan weer in opmerkelijk contrast met de middeleeuwse ruimte.

+ Meer informatie

Extra informatie:

De kleine kerk is gelegen op een deels afgegraven terp die al dateert van enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling en er is van afstand niet te zien dat zij zoveel wijzigingen heeft ondergaan. Het gedeelte van de in de 12de eeuw gestichte kerk is aan de noordzijde te zien. Daar is tufsteen op een fraaie kenmerkend romaanse wijze verwerkt met spaarnissen tussen lisenen en afgedekt met rondbogen. In twee van die nissenreeksen zitten de moeten van dichtgezette rondboogvensters en daar tussendoor is een grote boog te herkennen die duidt op een verdwenen aanbouw aan die zijde. In de 13de eeuw is de kleine kerk in westelijke richting in baksteen verlengd en werd de kerkruimte gedekt met romano-gotische koepelgewelven. In de noordmuur kwam een ingang die weer is dichtgemetseld, wat een rechthoekig spoor achterliet. Later is ernaast een kleine ingang gekomen. De overwelving is vermoedelijk in de 17de eeuw vervangen door het vlakke houten balkenplafond van tegenwoordig. De kerk is daarbij enigszins verhoogd met een klein formaat baksteen. Alleen in de 15deeeuwse toren is een koepelgewelf behouden. De driezijdige koorsluiting is in de 15de eeuw aangebracht. In de sluitmuur staat een venster en aan de zuidoostzijde een tweede venster met diepe, geprofileerde dagkanten. De zuidelijke muur is in baksteen vernieuwd en voorzien van vier spitsboogvensters, waarvan drie met geprofileerde dagkanten. Ook aan deze zijde zit een kleine ingang onder een segmentboog. De toren gaat ongeleed op en boven de naald van het kerkdak zitten aan alle zijden gepaarde galmgaten in segmentvormig gesloten nissen. Op de toppen en schouders van de gevels van het  zadeldak staan kleine pinakels.

Het interieur onder het vlakke balkenplafond bevat geen oorspronkelijk meubilair of liturgische voorwerpen meer, maar beeldend kunstenaar Gerrit Terpstra heeft er een Sanctum Corpus, enkele retabels en andere naar rituelen en contemplatie verwijzende kunstwerken opgesteld die harmoniëren én contrasteren met de middeleeuwse ruimte. De kerk is eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken.

- Minder informatie
Informatie
Openingstijden
Faciliteiten
50 zitplaatsen