Kerk Harich

  • Voornamelijk gotisch
  • Toren deels 12de eeuw, kerk 1663
  • Toren, grafmonument

De kerktoren van Harich heeft veel doorstaan. Door een verwoestende storm ging in 1663 het kerkgebouw verloren en werd het huidige gebouwd. In de kerstnacht van 1979 volgde er een grote brand, ook die doorstond de toren, in tegenstelling tot het interieur van de kerk. Wel is de toren ooit verhoogd en waarschijnlijk in 1603 van een stenen spits voorzien.

Binnen is onder meer een marmeren grafmonument te zien voor Ulbo Aylva Rengers en Nicasia van der Haer die eind achttiende eeuw overleden.

+ Meer informatie

Enkele kilometers ten noordwesten van Wijckel rijst de kerktoren van Harich uit het geboomte op, een toren die mogelijk uit de 12de eeuw dateert. Hij is later verhoogd en waarschijnlijk in 1603 van een stenen spits voorzien. De kerk is na een storm in 1663 herbouwd en ook deze bevat een marmeren grafmonument, namelijk voor Ulbo Aylva Rengers en Nicasia van der Haer die aan het einde van de 18de eeuw overleden.

- Minder informatie

Activiteiten

Informatie
Openingstijden
Faciliteiten