Kerk van Jannum

 • Romanogotisch
 • Schip ca. 1300, koor ca. 1200
 • Voorheen hervormd
 • Middeleeuwse kerkelijke beeldhouwkunst

In het schilderachtige beschermde dorpsgezicht van Jannum staat deze kerk op een hoge, deels afgegraven terp. Een kleine kerk zonder toren, maar mét klokkenstoel tegen de gevel. Oudst (ca. 1200) is het koor met drie kleine romaanse vensters. Pas een eeuw later kwam het schip tot stand in romanogotische stijl met veel bakstenen sierwerk. De klokkenstoel werd pas tijdens de tweede wereldoorlog geplaatst.

Diensten vinden niet meer plaats sinds de kerk een museum is voor middeleeuwse kerkelijke kunst. Onder de zogeheten ‘ziende kap’ zonder plafond of gewelf zijn onder meer zeer oude grafzerken, sacrofagen, fragmenten van een koorhek van roze zandsteen afkomstig uit Wons en oude doopvonten uitgestald. In de wanden zijn sporen van het oorspronkelijke stenen koepelgewelf te zien. Op het kerkhof is een aantal sarcofagen opgesteld.

+ Meer informatie

Extra informatie:

De kleine torenloze kerk van rode baksteen staat schilderachtig op een hoge, deels afgegraven terp van enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling. Het koor is het oudst en dateert van omstreeks 1200. Het is rondgesloten maar aan de bovenzijde gaat de muur over in een achtzijdig systeem dat wordt geaccentueerd door bakstenen colonnetten. Laag staan drie kleine romaanse vensters in dit koor. Het weinig bredere schip kwam ongeveer een eeuw later, omstreeks 1300, tot stand in een duidelijke romano-gotische stijl met veel bakstenen sierwerk. Aan de koorzijde staan aan beide zijden smalle vensters met een meervoudig profiel met kraal in de dagkant vrij laag in de gevels. Ongeveer in het midden is in beide muren een vrij groot, driedelig venster- en nissenschema aangebracht. Het is meervoudig geprofileerd met onder meer een kraalrand en de velden zijn met metselmozaïek gevuld, kepervormig of vlechtwerk. De middelste nis bevat het venster. Meer naar het westen staat in de noordelijke muur de segmentvormig gesloten ingang in een geprofileerde rondboognis; in de zuidelijke muur is de nis spitsboogvormig. Ten westen daarvan zit in beide muren weer een dergelijke nis. In de westmuur bevinden zich kleine rondboogvensters met meervoudige profielen. Bij de restauratie van 1942- ’44 is tegen de geveltop een klokkenstoel gehangen. De kerk was in steen overwelfd, maar bij de vernieuwing van de kap in de 16de eeuw zijn de koepelgewelven gesloopt. Tegen de wanden zijn de sporen nog te zien. Na verval en restauratie heeft de kerk, lange tijd als uithof van het Fries Museum, gefunctioneerd als museum voor middeleeuwse kerkelijke kunst. Die functie heeft het nog steeds en er zijn onder meer grafzerken en sarcofagen te zien, waaronder een zeer vroege portretzerk. Verder kan men kapitelen bewonderen, een romaanse doopvont (begin 13de eeuw) afkomstig uit Jellum en aanzienlijke fragmenten van het koorhek uit Wons van roze Bremer zandsteen uit de 13de eeuw met voorstellingen van apostelen, Maria met Kind en florale versieringen, maskers en het Lam Gods.

- Minder informatie

Activiteiten

Informatie
 • Adres: Tsjerkestrjitte 4
 • Jannum
 • Bekijk route
 • Telefoon:06-80110455
 • Prijzen:
 • Volwassenen€2.-
 • Kinderen (t/m 12 jaar)€0,- (Gratis)
 • Groepen vanaf 10 personen€1,50 p.p.
 • Bekijk website
Openingstijden
 • April t/m september:
 • Zaterdag13:00 - 17:00 uur
 • Doordeweeks Groepen op afspraak
Faciliteiten
Rondleidingen op aanvraag