Kloosterkapel Sijbrandahuis

  • Romanogotisch
  • Ca. 1300
  • Protestants
  • Preekstoel, doophek, kabinetorgel

Verscholen tussen bomen en struiken staat dit rijk uitgedoste kerkje. Die weelde komt mogelijk door het nabijgelegen klooster Klaarkamp of door toedoen van de rijke Tjaarda’s uit Rinsumageest. Die familie heeft een grafkelder in het koor van de kerk.

Vooral in de noordmuur vind je fraaie vormen. Zoals van de grond opgaande geprofileerde nissen en een dichtgemetselde ingangspartij. Ooit heeft er een klokkenstoel voor de kerk gestaan, deze is vervangen door een dakruiter.

Binnen is de kerk eenvoudig. Onder een vlak balkenplafond zijn de sporen van de vroegere overwelving zichtbaar. Het meubilair is negentiende-eeuws en er staat een kabinetorgel. In de vitrinekasten houden de vondsten de herinnering aan klooster Klaarkamp levend.

+ Meer informatie

Extra informatie:

Het kerkje staat enigszins verscholen in een zoom van bomen en struiken. Het staat niet op een terp en de nederzetting zal niet zeer oud zijn. De kerk is wel opmerkelijk rijk uitgedost voor zo’n klein gebouw. Een mogelijke verklaring hiervoor is de invloed van het nabijgelegen klooster Klaarkamp of de inzet van de rijke Tjaarda’s uit Rinsumageest. De kerk is omstreeks 1300 tijdens de overgang van de romano-gotiek naar de gotiek gebouwd. Dat is vooral te zien aan de noordmuur met van de grond af opgaande fraai geprofileerde nissen van verschillende vorm en met gevarieerde invulling. In het midden staat een dichtgemetselde ingangspartij. De rondbogige poort staat in een grote rondboognis met bovenin een ook dichtgezet cirkelvormig venster met meervoudige profielen waarbij kraalprofiel met verglaasde stenen. De huidige ingang staat in een rechthoekig kozijn binnen een geprofileerde spitsboognis. Oostelijker zit een segmentvormige nis met een spitsbogig spoor erboven en bij het koor een vierde nis, licht spitsbogig met een dichtgezet gotisch venster waarin de levendige traceringen met onder meer rondpassen nog aanwezig zijn. In deze noordmuur zijn de sporen van verwijderde steunberenzichtbaar. De kerk was dan ook met stenengewelven overdekt. In de 16de eeuw zijn die verwijderd en is de kerk aan de westzijde een travee ingekort. De zuidelijke – met nog wel het spoor van een ingang in een spitsboognis – en westelijke muren zijn in de 19de eeuw vernieuwd. Er heeft een klokkenstoel voor de kerk gestaan, maar bij de vernieuwing van de westpartij is een dakruiter op de westgevel gebouwd.

Binnen is de kerk nu gedekt door een vlak balkenplafond; in de wanden zijn de sporen van de vroegere overwelving nog te bespeuren. De inrichting is 19de- en 20ste-eeuws met hoogst eenvoudig meubilair, een doophek met gesloten panelen waarbinnen in de koorsluiting een preekstoel met klankbord en een kabinetorgel aanwezig zijn. Er staan twee vitrinekasten met vondsten uit de restauratietijd (1977).

De kerk is eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken.

- Minder informatie
Informatie
Openingstijden
Faciliteiten
100 zitplaatsen
Bezoekersparkeerplaats aanwezig