Mariakerk

  • Vroeggotisch
  • Schip 13de eeuw, koor 14de eeuw, toren 1857
  • Protestants
  • Preekstoel, herenbank, renaissancehek

De Mariakerk van Bears staat op een terp met een door smeedijzeren hek omgeven kerkhof. Even noordelijk staat het poortgebouw van de voormalige Uniastate die door een metamorfose in metalen contouren wordt opgeroepen. De kerk en Uniastate vormen geregeld een eenheid bij culturele evenementen.

De oorspronkelijke zadeldaktoren van de kerk is in 1857 vervangen door een toren van kleine gele bakstenen en een ingesnoerde spits. Het schip stamt uit de dertiende eeuw en het koor uit de veertiende eeuw. Wie de kerk betreedt, kijkt boven de ingang een sater in de ogen. Maar eenmaal binnen is er weinig reden voor somberheid.

Het achtiende-eeuwse meubilair is heel fraai. Hoogtepunten zijn de dooptuin met doopbekken en de fraai gesneden preekstoel uit 1759. Er tegenover staat een herenbank van de adellijke familie Van Aylva. Het Van Dam-orgel uit 1880 bevat delen van een ouder orgel. De kerk herbergt een tentoonstelling van stinsen en staten in Friesland.

+ Meer informatie

Extra Informatie:

De in de middeleeuwen aan Maria gewijde kerk staat op een terp met een kerkhof dat geheel is omgeven door een smeedijzeren hek uit het midden van de 19de eeuw. Het vroeggotische schip is in de 13de eeuw totstandgekomen en een eeuw later is het vijfzijdig gesloten koor toegevoegd. Het metselwerk laat een menging van gele en rode baksteen zien; bij het schip vooral geel en bij het koor is rood dominant. Het schip is geopend met grote spitsboogvensters. In de zuidmuur is de ingang dichtgemetseld; de korfbogig geprofileerde poort staat in een spitsbogige nis. Aan de noordzijde is de ingang van eenzelfde model in gebruik; in de nis zit een merkwaardige zandstenen saterkop. Het koor was eveneens met grote spitsboogvensters geopend. Eén exemplaar is er nog, twee zijn dichtgemetseld en aan de noordoostzijde staat een oorspronkelijk slank, met een stenen tracering ingedeeld spitsboogvenster waarvan de onderzijde is toegemetseld. De oorspronkelijke zadeldaktoren is in 1857 vervangen door een ongelede toren van kleine gele baksteen met een achtzijdige, ingesnoerde spits.

Tussen voorkerk en schip staat een wand met een balusterhek in renaissancevormen, een hek dat ongetwijfeld koorhek is geweest. De kerkruimte heeft een houten tongewelf en zware trekbalken. Het voornamelijk 18deeeuwse meubilair vormt een fraaie eenheid. Het hoogtepunt is de dooptuin met doopbekken en de in 1759 door Eylardus Swalue fraai gesneden preekstoel  met klankbord en op de kuippanelen personificaties van de christelijke deugden. De hiertegenover staande herenbank van de familie Van Aylva is van 1761. Op de vloer van de kerk ligt een aantal belangrijke grafzerken, waaronder een roodzandstenen priesterzerk uit 1476 en zerken van de bewoners van Uniastate. In het orgel, in 1880 gebouwd door L. van Dam & Zn., zijn delen van het Schwartzburg-orgel uit 1750 verwerkt.

De kerk is sinds 1960 niet meer voor de eredienst in gebruik. In 1975 verwierf de Stichting Alde Fryske Tsjerken de kerk en zij wordt sindsdien voor culturele gebeurtenissen gebruikt, zoals een tentoonstelling over stinsen en staten in Friesland.

- Minder informatie
Informatie
Openingstijden
  • dinsdag t/m zondag13:00 - 17:00 uur
Faciliteiten
120 zitplaatsen
Bezoekersparkeerplaats aanwezig