Mariakerk

  • Vroeggotisch
  • 14de eeuw, toren 1880 ommetseld
  • Protestants
  • Orgel, meubilair, grafzerken

 

Blessum is een klein terpdorp dat ontstaan is aan de Middelzee. Praktisch alle inwoners van het dorp zouden in de Mariakerk passen. De kerk fungeert dan ook als een soort dorpshuis en de hele gemeenschap draagt zijn steentje bij.

De kerk staat op een deels afgegraven terp tegenover het vroegere Ringiastate, waarvan de hekpalen nog te zien zijn. Op sommige plekken in de gevel kom je grote kloostermoppen tegen, onderdeel van de oorspronkelijke muur. Nieuwsgierigmakend is een dichtgemetselde ingang aan de noordzijde met in het timpaan een recent geplaatst beeldje van Maria.

Neem ook vooral binnen een kijkje. Hoewel het hele interieur fraai is, trekt het orgel uit 1659 direct je aandacht. Vooral de helder blauw geschilderde draperieën vallen op. Dit prachtige barokorgel bespelen? Dat kan! Maar wel in ruil voor een gift voor instandhouden van de kerk.

+ Meer informatie

Extra Informatie:

In het geïsoleerde dorp is begin 14de eeuw op een terp de vroeggotische Mariakerk met een zadeldaktoren gebouwd. Bij de bakstenen zaalkerk met een driezijdig gesloten koor vertonen de noordelijke en oostelijke zijde oorspronkelijk muurwerk van gemêleerd kleurige moppen. In de noordmuur met een restant van een tandlijst zitten deels dichtgemetselde kleine spitsboogvensters. De muur wordt geschoord door steunberen van verschillend model. Nabij de toren staat een buitengewone, dichtgemetselde ingang. De korfbogige poort is opgenomen in een geprofileerde, spitsboognis die weer met getordeerde colonnetten rechthoekig is omkaderd. In het timpaan zit een kleine, natuurstenen beeldnis met een hogel ter bekroning. De koorsluiting bestaat ook uit het gemêleerde baksteenmateriaal. De blinde sluitgevel wordt door drie licht diagonaal gemetselde beren geschoord. In de andere koormuren staan grote rondboogvensters. Ook de zuidelijke muur heeft grote rondboogvensters die uit de eerste helft van de 19de eeuw dateren. Het muurwerk is deels vernieuwd maar aan de westzijde zitten nog muurvakken met middeleeuws materiaal. De kern van de toren is vrij zeker nog middeleeuws maar hij is omstreeks 1880 ommetseld. Hij bestaat uit drie geledingen en een ingesnoerde spits.

In het interieur met ingetogen maar evenwichtig meubilair trekt het orgel onmiddellijk de aandacht, vooral omdat boven de galerij in de orgelboog helder blauw geschilderde draperieën hangen die het instrument omvatten. Het instrument is in 1659 gebouwd door Willem Meynerts. De ornamenten en de bekroning zijn mogelijk deels te danken aan een herstel door Johan Spoorman in 1789. Daarna is het orgel nog tweemaal gerestaureerd. Het in een lichte houtimitatie geschilderde meubilair, behoudens de preekstoel met klankbord tegen de oostelijke wand  die donker is gehout, vormt een fraaie eenheid met vrouwen- en mannenbanken, twee overhuifde herenbanken en halfrond geplooide kerkenraadbanken binnen het doophek. Op deze 19de eeuwse eenheid vormen de psalmborden uit 1657 een uitzondering. Onder de houten vloer liggen grafzerken, waarbij één uit 1478 en één in 1551 door Benedictus Gerbrandtsz. gebeeldhouwde zerk voor bewoners van Riniastate. De kerk is eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken.

- Minder informatie
Informatie
Openingstijden
Faciliteiten
100 zitplaatsen