Mariakerk

  • Romaans
  • Kerk 1808, toren 13de eeuw
  • Protestants
  • Toren, preekstoel, kabinetorgel

Mogelijk is de boektitel ‘Snikken en grimlachjes’ bekend. Of anders wel de naam Piet Paaltjens. Het zijn het werk en het pseudoniem van de melancholische dichter en predikant François HaverSchmidt. Hij predikte in deze kerk en woonde van 1859 tot 1862 in de voormalige pastorie, aan de noordkant van de kerk. Er staat een monument bij de kerk voor deze bekende, van origine Leeuwarder.

De Mariakerk staat op een terprestant en is van oorsprong middeleeuws. Uit die tijd resteren echter alleen nog delen van de toren. De kerk was begin negentiende eeuw namelijk zo bouwvallig geworden, dat er in 1808 een nieuw schip is gebouwd. Binnen zijn wel oudere elementen te vinden, zoals de preekstoel en het kabinetorgel.

+ Meer informatie

Extra informatie:

De Mariakerk staat op een terprestant. Van de oorspronkelijke kerk bestaan alleen de omstreeks 1200 gebouwde delen van de toren nog. Deze toren maakte deel uit van een gereduceerd westwerk. De restanten van de boogvormige doorgangen naar de zijruimten zijn als sporen in de noordelijke en zuidelijke muur te zien. Deze bogen hangen opvallend scheef. Dat is het gevolg van de verzakking van de toren in westelijke richting waardoor in de 15de eeuw correcties noodzakelijk waren. De toren is toen bovendien verhoogd. De westelijke vleugelmuren en aansluitende gedeelten aan de noord- en zuidzijde zijn vernieuwd of ommetseld. In 1753 is de toren nogmaals hersteld; zie het anker in de geveltop. De toren staat met een steviger fundament sindsdien loodrecht, de oostgevel hangt nog steeds scheef. In het begin van de 19de eeuw bleek de stabiliteit nog goed, maar de kerk was zo bouwvallig dat besloten werd om een nieuwe kerk te bouwen, waarvoor in 1808 de eerste steen werd gelegd. Het schip is vier traveeën diep en de sluiting is driezijdig met lisenen op de hoeken. De dubbele deur heeft daar een halfrond bovenlicht. Aan de zuidzijde heeft eenzelfde toegang gezeten, maar die is dichtgezet met behoud van het bovenlicht ter verlichting van de voorkerk. De rondgesloten vensters bezitten ijzeren roeden.

Inwendig is de ruimte gedekt door een gedrukt houten tongewelf. Het middenpad tussen de eenvoudige bankenrijen leidt naar het liturgisch centrum dat is afgesloten door een koorhek met balusters. Daarin staat tegen de oostelijke sluitwand de preekstoel met klankbord. De kanselkuip met ranke, gecanneleerde hoekzuiltjes dateert uit het begin van de 17de eeuw, maar er zijn latere wijzigingen zoals de steun in de vorm van een korte ionische zuil. Het kabinetorgel op de westelijke galerij dateert uit 1775 en is in 1924 overgenomen uit een andere kerk.

Ten noorden van de kerk staat de interessante voormalige pastorie, waar van 1859 tot 1862 dominee François HaverSchmidt woonde, die met melancholieke gedichten onder het pseudoniem Piet Paaltjens naam maakte.

De kerk is eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken.

- Minder informatie
Informatie
Openingstijden
Faciliteiten
90 zitplaatsen
Bezoekersparkeerplaats aanwezig