Mariakerk

  • Romaans
  • 12de eeuw, koor en toren 15de of 16de eeuw
  • Voorheen hervormd
  • Preekstoel, doophek, tongewelf

Boer telt 19 woningen, maar ook dit mooie oude kerkje. Bij de restauratie in 2008 is de Mariakerk opnieuw gepleisterd en heeft deze haar kenmerkende rode kleur gekregen. Tot die tijd was de torenspits rood. Die toren in trouwens minder oud: zestiende-eeuws.

Bij binnengaan van de kerk kom je door een rijk gevormde poort. Deze stamt uit 1664 en komt van de afgebroken Elgersmastate. De poort is versierd met twee leeuwen en een vaas. In het fronton boven de deur staan de initialen IVK, die waarschijnlijk staan voor Ignatius van Kingma.

Binnen treffen we Van Kingma opnieuw: de zeventiende-eeuwse preekstoel is een geschenk van de kolonel die begraven is in Zweins. Een opmerkelijke gift voor iemand die zelf katholiek was. De Mariakerk wordt nu vooral gebruikt voor bijeenkomsten en concerten.

+ Meer informatie

Extra informatie:

De kerk van Boer is in de vroege 12de eeuw op een terp verrezen. Zij is in romaanse vormen van grote, gemêleerd gele en rode kloostermoppen gebouwd. Kerk en toren zijn in de 19de eeuw geheel geblokt gepleisterd, maar geleidelijk zijn er stukken pleister los gaan laten waardoor fragmenten muurwerk in het zicht kwamen. Het koor heeft een eigenaardige sluiting die wel als romaans halfrond wordt gezien, maar vaker als vijfzijdig gotisch. De kern is vrij zeker romaans met een halfronde hoofdvorm. In de 15de of 16de eeuw is hieromheen met zware lisenen en gemetselde togen een soort korset gebouwd. Het vijfzijdige effect wordt versterkt door steunberen. In de muren staan brede rondboogvensters met ijzeren roeden uit de tijd waarin de kerk werd gepleisterd. In de westelijke travee van de zuidmuur staat de ingang met een poortje uit 1664, afkomstig van Elgersmastate die in de nabijheid stond. Het bestaat uit pilasters met festoenen met bloemen, schelpen en vruchten. Op de kroonlijst staan twee wapenhoudende leeuwen. In het met een pijnappel bekroonde fronton zitten kwabornament en de initialen IVK, waarschijnlijk Ignatius van Kingma, die op Kingmastate in Zweins woonde. Hij heeft een band met Boer gehad, want zijn naam staat ook op de preekstoel vermeld.

De eveneens bepleisterde toren is opgetrokken van rode baksteen van een kleiner formaat en zal in de 16de eeuw zijn verrezen. In de westgevel staat een rondboogvenster en bovenin heeft elke zijde twee rondbogige galmgaten, maar verder is de toren gesloten.

Inwendig is de kerkruimte met een houten gewelf uit de 17de eeuw gedekt. De ribben en randen zijn versierd met eierlijsten. In het koor staat een bijzondere preekstoel met doophek en klankbord. Hij heeft op de hoeken getorste zuilen en met kwabornament en loofwerk versierde panelen en het meubel zal uit de jaren 60 van de 17de eeuw stammen. Op het voorpaneel heeft Ignatius van Kingma zijn naam achtergelaten. Op de westgalerij met een afscheidingswand uit het derde kwart van de 17de eeuw staat een kabinetorgel. De kerk is eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken.

- Minder informatie
Informatie
Openingstijden
Faciliteiten
90 zitplaatsen
Bezoekersparkeerplaats aanwezig