Sint-Annakerk

  • Romanogotisch
  • Eerste helft 13de eeuw, toren ca. 1200
  • Protestants
  • Beschilderde gewelven, epitaaf, preekstoel, orgel

Deze kerk is een sprekend voorbeeld van de romanogotische bouwstijl in Friesland. Zowel van buiten als binnen is het een prachtig gebouw.

Eerst de buitenkant, waar de rood gemêleerde bakstenen een kenmerkend romanogotische gevels vormen, achter een iets oudere zadeldaktoren. In de bovenste zone van het schip staan vensters en nissen met metselmozaïek, lager zitten hagioscopen. Zowel aan de noord- als zuidzijde zijn sierlijke, weliswaar dichtgemetselde ingangen aanwezig. De huidige ingang komt uit de zestiende eeuw en staat in een smalle spitsboognis.

Het fraaie, sfeervolle interieur wordt overkoepeld door koepelgewelven met geschilderde ribben. Tegen een van de pijlers aan de noordkant is een epitaaf in vroege renaissancevormen geplaatst; een gedenkteken van Pybo van Emingha (overleden in 1571). Bijzonder is ook de mooie preekstoel met kuip in rijk gesneden rococostijl. Daarvan zou Yge Rintjes de maker zijn, een meester in deze stijl.

+ Meer informatie

Extra informatie:

De Annakerk staat op de deels afgegraven dorpsterp. Zij is in de eerste helft van de 13de eeuw met rood gemêleerde baksteen in een kenmerkend romano-gotische gevelplastiek totstandgekomen achter een iets oudere toren. Het schip is met lisenen, begeleid door verticale rondstaven, in vier traveeën verdeeld. In de bovenzone staan kleine vensters of nissen gevuld met metselmozaïek met rondkralen in de dagkanten. In de tweede travee staan aan de noord- en zuidzijde dichtgemetselde ingangen onder segmentbogen binnen wijde, meervoudig geprofileerde rondboognissen – met liefst drie kraalprofielen – en met siermetselwerk in de boogtrommel. In de eerste travee van de zuidmuur staat een vroeg 16de-eeuwse ingang in een smalle spitsboognis. Aan de koorzijde zitten laag twee rondbogige hagioscopen, in de noordmuur een rechthoekig exemplaar. De vijfzijdige koorsluiting is in de 18de eeuw toegevoegd en tijdens de ingrijpende restauratie in 1939-’42 in romano-gotische stijl gemodelleerd. De zadeldaktoren is ongeleed en deels ingebouwd. In de noordgevel staat een rondbogige ingang en in de westgevel boven elkaar drie kleine vensters. De galmgaten zijn rondbogig en in de oostelijke geveltop zit een gepaarde rondboognis. De begane grond is inwendig overwelfd.

Het schip is oorspronkelijk met twee gewelven overdekt geweest en deze overwelving is in het tweede kwart van de 14de eeuw vervangen door drie ribloze koepelgewelven. Deze steunen op spitsbogige gordel- en scheibogen die op zware pijlers rusten die zo dicht bij de muren staan dat het inwendig geplaatste steunberen zijn geworden. De gordelbogen en scheibogen kregen geschilderde decoratieve arceringen met aan de randen en op de gewelven, als een suggestie van ribben, fraaie biezen in gevarieerde vormen begeleid door rankmotieven. Tegen een van de pijlers is een epitaaf in vroege renaissancevormen geplaatst voor Pybo van Eminga (overleden 1571). Aan de zuidzijde staat de preekstoel met klankbord binnen een doophek met balusters. De kuip is rijk gesneden in rococovormen die worden toegeschreven aan een meester in deze stijl: Yge Rintjes. Het orgel is in 1907 gebouwd door de firma Bakker & Timmenga.

De kerk is eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken.

- Minder informatie

Activiteiten

Informatie
Openingstijden
Faciliteiten
150 zitplaatsen
Bezoekersparkeerplaats aanwezig