Sint-Bartholomeuskerk

  • Toren 13de eeuw, kerk 1708
  • Protestants
  • Preekstoel, doophek, meubilair, grafzerken

De kleine kerk met in verhouding flinke toren staat schilderachtig op een bescheiden terp en aan de oude Hemdijk.

De toren is in de middeleeuwen opgetrokken van rode en gele kloostermoppen die een levendig patroon vormen. Boven de rondbogige galmgaten wordt de toren gedekt door een zadeldak met pinakels. Er hangt een heel oude luidklok uit  1353 en een uit 1639.

Achter de toren is in 1708 een nieuwe kerk tot stand gekomen ter vervanging van een oudere. Het eenvoudige bouwwerk is opgetrokken uit bruinrode bakstenen en kreeg een ingang met een mooie, gegroefde deur. Ook het interieur is vrij eenvoudig. Onder het houten tongewelf tref je onder meer gebeeldhouwde zerken van de familie Ykema en een preekstoel waarvan men twijfelt over de datering; zeventiende of begin achttiende eeuw.

+ Meer informatie

Extra informatie:

De Bartholomeuskerk staat buitengewoon schilderachtig achter de Hemdijk op een bescheiden terp. De kerk is vernieuwd maar de toren is 13de-eeuws. Hij is ongeleed gebouwd van gemêleerd rode en gele kloostermoppen, waarbij nu eens de gele en dan weer de rode kleur domineert. In de westgevel staat een klein, licht spitsbogig venster met kraalprofiel in de dagkant. Hoger zit nog een klein rondboogvenster en bovenin telkens twee rondbogige galmgaten. De geveltoppen van het zadeldak kregen pinakels. In de benedenruimte zijn de restanten van een stenen overwelving te zien; de muren vertonen uitsparingen en ook hoger zitten smalle nissen. De eenvoudige deur naar die ruimte is 17de-eeuws en heeft aan de binnenzijde ingekerfde huismerken en jaartallen. De oudste luidklok dateert van 1353, de andere is in 1639 door Jacob Noteman gegoten.

De kerk is in 1708 gebouwd ter vervanging van een oudere. Het jaartal staat op de sluitsteen boven de rondbogige en van neggen voorziene ingang aan de noordzijde met een mooie, gegroefde deur. Het is een uiterst eenvoudig bouwwerk met ongeleed muurwerk van bruinrode baksteen in klein formaat. In de noord- en de zuidmuur staan twee grote rondbogige vensters en in de driezijdige sluiting kregen de zuidoostelijke en noordoostelijke muren liggende ovale vensters.

Ook de inrichting van het kerkzaaltje is eenvoudig. De ruimte wordt gedekt door een houten tongewelf. De kerkbanken, links de dichte voor de mannen met gedraaide knoppen, rechts de open banken voor de vrouwen met kleine siervazen, staan op het oosten gericht. Het pad is bevloerd met hardstenen tegels waartussen vier 18de-eeuwse gebeeldhouwde
tegels van de familie Ykema liggen. Tegen de sluiting staat de preekstoel met klankbord. De kuip bezit op de hoeken gesneden festoenen. Mogelijk dateert het preekmeubel uit de bouwtijd; er is toen aan Gerben Ferdinants een bedrag betaald, maar dat kan ook voor de verplaatsing en opknapperij zijn geweest. Er zijn ook meningen die de preekstoel in de 17de eeuw plaatsen. De kerk is eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken.

- Minder informatie
Informatie
Openingstijden
Faciliteiten
80 zitplaatsen
Bezoekersparkeerplaats aanwezig