Sint-Benedictuskerk

  • Romaans
  • Eind 12de eeuw, toren 13de eeuw
  • Protestants
  • Geschilderde tekstcartouches, preekstoel, orgel

In het voormalige Dantumawoude staat deze eenbeukige tufstenen kerk, gewijd aan Benedictus.

De gevel laat zien dat de kerk verbouwd is. Het oudste muurwerk is bekleed met tufsteen en vind je aan de zuidkant. Daar zit ook een dichtgemetselde ingang in een gotische spitsboognis. Bij het koor is een restant van (waarschijnlijk) een hagioscoop te zien.

In de dertiende eeuw is er een deels ingebouwde toren gekomen, die later vrij kwam te staan toen het schip werd ingekort. Het kenmerkende zadeldak is verfraaid met pinakels en de geveltoppen bezitten diepe rondboognissen. Het duidelijk jongere koor is van 1775.

Hoogtepunt in de kerk zijn de grote geschilderde cartouches met citaten uit de bijbel. Ze zijn in 1599 aangebracht als geschenk van predikant Thomas Jeverensis (uit Jever) en zijn uniek. De preekstoel met dooptuin zijn voorzien van elegant rococo snijwerk.

+ Meer informatie

Extra informatie:

De eenbeukige tufstenen kerk kwam in de 12de eeuw tot stand en werd gewijd aan Benedictus. Het oudste muurwerk, kistwerk gevuld met granieten keien en bekleed met tufsteen, is te zien in de zuidelijke, tamelijk ingedeukte muur die bij de laatste restauratie weer ontdaan is van grote, ingebroken vensters. Het vertoont nu twee brede spaarvelden tussen lisenen die zijn gedekt met een keperfries. Daarnaast staat een dichtgemetselde ingang in een gotische spitsbogige nis. Bij het koor is een dichtgemetseld klein venster te zien, mogelijk een hagioscoop. Het driezijdig gesloten koor is van 1775 en heeft aan de zuid- en noordzijde grote rondbogige vensters. Toen zijn ook de muurpartij bij de noordingang en de korfbogig gesloten ingang zelf vernieuwd. De rest van de noordmuur met grote rondboogvensters tussen steunberen is in de 16de eeuw met rode baksteen beklampt. In de 13de eeuw is het westwerk vervangen door een deels ingebouwde toren die later vrij kwam te staan toen het schip aan de westzijde werd ingekort. De dikwijls gerepareerde en veranderde toren bestaat nu beneden vooral uit rode en boven uit voornamelijk gele baksteen. Hij heeft een zadeldak met pinakels en de twee geveltoppen zijn versierd met twee diepe rondboognissen. Daaronder staat aan elke zijde een rondgesloten galmgat.

Het interieur is gedekt met een houten tongewelf. Op de wanden zijn in 1599 vier grote na-reformatorische cartouches geschilderd in de maniëristische stijl zoals in het modellenboek (1555) van Hans Vredeman de Vries. Deze cartouches met citaten uit de bijbel komen verder nergens voor. Ze zijn geschonken door predikant Thomas Johannes Jeverensis (afkomstig uit Jever). De preekstoel met dooptuin tegen de oostelijke sluitmuur van het koor is waarschijnlijk bij de vernieuwing van 1775 geplaatst. Het geheel is met elegant rococo snijwerk door Yge Rintjes gemaakt. Op de preekstoel staat een fraaie koperen lezenaar. Het orgel is in 1777 gebouwd door Albertus Antoni Hinsz., de befaamde leerling uit de Noord-Duitse orgelbouwschool van de niet minder bekende Arp Schnitger.

- Minder informatie

Activiteiten

Informatie
Openingstijden
Faciliteiten