Sint-Hippolytuskerk

 • Gotisch
 • Ca. 1500, toren 1744
 • Protestants
 • Preekstoel, doophek, herenbank, rouwkassen

In de bossen van Olterterp staat de Sint-Hippolytuskerk, omstreeks 1500 gebouwd van forse gele en rode bakstenen. Kort na de bouw is de kerk waarschijnlijk uitgebreid, want in de noordmuur is een duidelijke bouwnaad te zien. Waar veel oude Friese kerken ooit zijn verhoogd, is deze waarschijnlijk verlaagd. Ook vrij opmerkelijk voor een middeleeuwse Friese kerk is de traptop van de sluitgevel.

In 1744 kreeg de kerk haar toren. Met dank aan Ayzo van Boelens en echtgenote Rinske Lycklama à Nijeholt, zo is te lezen op de stichtingssteen boven de ingang. Hun rouwborden hangen in de kerk. Ook hebben beide families er grafzerken. Onderdeel van de vrij romantische inrichting zijn verder een preekstoel uit 1780 (rustend op een adelaar) en een doophek in Lodewijk XVI-stijl.

+ Meer informatie

Extra informatie:

De laatmiddeleeuwse Hippolytuskerk is on- gewoon gesitueerd tussen de bossen van Olterterp. Zij was sinds de 18de eeuw min of meer een privékapel voor de patricische familie Van Boelens, die hier een buiten had, en de aan hen geparenteerden. De kerk is omstreeks 1500 gebouwd van gemêleerd gele en rode baksteen van groot formaat. Mogelijk is de kerk kort na de bouw naar het oosten uitgebreid, want in de noordmuur is een duidelijke bouwnaad zichtbaar. Rondom heeft het muurwerk een samengestelde tandlijst, die op enkele plaatsen is doorbroken door sluitingen van de vensters. Waarschijnlijk is de kerk eens verlaagd. De kerk wordt verlicht door smalle spitsboogvensters, aan de noord- en zuidzijde drie en in de rechte koorsluiting een klimmend stel van drie. In het midden van het schip staat aan beide zijden bovendien een breed spitsboogvenster met een bakstenen vorktracering. Alle vensters zijn voorzien van glas-in-lood. De sluitgevel wordt beëindigd met een traptop waarbij de trappen van ezelsruggen zijn voorzien. Ook de westelijke muur heeft een trapbeëindiging. De kerk is in 1912-’13 in opdracht van mevrouw B.W.T. Sandberg van Boelens op een vrijmoedige, romantische wijze gerestaureerd. In 1744 heeft de kerk een toren gekregen, ongeleed en met een ingesnoerde spits. Boven de rondbogige ingang zit een stichtingssteen van de schenkers van 500 gulden – toen een fiks bedrag – voor de torenbouw: Ayzo van Boelens en Rinske Lycklama à Nijeholt. Zij overleden in 1782 en 1750. Hun rouwborden hangen tegen de westelijke wand in de kerk.

Inwendig wordt de kerk gedekt door een tongewelf met trekbalken en volledige gebintstellen. De preekstoel uit 1780 met klankbord staat tegen de noordwand. Hij heeft gesneden evangelisten op de kuippanelen en de kuip rust op een grote adelaar. Het doophek staat bij de koorsluiting; het bezit balusters in laat 18de-eeuwse Lodewijk XVI stijl. Tegenover de preekstoel staat een eenvoudige overhuifde herenbank en tegen de sluitmuur van het koor hangen ook nog twee grote rouwkassen.

De kerk is eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken.

- Minder informatie
Informatie
 • Adres: Achterwei 6
 • Olterterp
 • Bekijk route
 • Sleuteladres: Van Harinxmaweg 21
 • Olterterp
 • Bekijk route
 • Prijzen:
 • Iedereen€0,- (Gratis)
Openingstijden
Faciliteiten
110 zitplaatsen
Bezoekersparkeerplaats aanwezig