Sint-Margaretakerk

  • Romanogotisch
  • Kerk 12de eeuw en later, toren 1843 (ommetseld in 1879)
  • Protestants
  • Herenbanken, memoriebord, grafzerk, orgel

De Sint-Margaretakerk staat op een hoge, scherp afgegraven terp. De toren is vrij jong in vergelijking met de middeleeuwse kerk. De nieuwbouw van de toren in 1843 werd ingeluid door een tragisch voorval in de nacht van 5 op 6 februari 1843. Heel het dorp moet wakker zijn geschrokken toen de middeleeuwse zadeldaktoren instortte.

Met hetzelfde materiaal is de toren nog hetzelfde jaar herbouwd. Maar pas 36 jaar later kreeg de toren zijn huidige uiterlijk: de gevel werd ommetseld en er kwam een ingesnoerde spits. In de noordgevel van de kerk zijn de vormen van de oude tufstenen nog goed te zien.

Binnen tref je een zeer gave ‘protestantse inrichting’ aan. Met onder meer een overhuifde herenbank uit 1661, voorzien van de namen Bouricius en Glinstra. Ook vind je er een gedenkbord uit 1686 met een opschrift over de slag bij Boksum tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1586).

Opmerkelijk:
Tijdens werkzaamheden op het kerkhof in 2002 is een sarcofaag (zandstenen lijkkist) ontdekt. Deze is onder een glazen plaat in de vloer van de voorkerk geplaatst.

+ Meer informatie

Extra informatie:

De Margaretakerk is in de 12de eeuw van tufsteen gebouwd op de hoge en aan de noordwestzijde scherp afgegraven terp van Boksum. In de vroege 14de eeuw is de kerk uitgebreid en in de 15de en 16de eeuw heeft het gebouw ook nog veranderingen ondergaan. De toren is na instorting in 1843 met het oude materiaal opnieuw opgetrokken en is in 1879 tot de huidige gedaante omklampt en van een ingesnoerde spits voorzien. De oude vorm van de tufstenen kerk is aan de noordzijde te zien, waar het muurwerk een boeiend historisch tapijt is gaan vormen. Daar zit een dichtgemetselde ingang in fraaie gotische vormen. De zuidmuur en het koor hebben gotische vormen met al dan niet dichtgezette spitsboogvensters en steunberen.

Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf van omstreeks 1500. De preekstoel met klankbord heeft traditionele vormen met gekorniste panelen op de kuip. Tegen de noordwand staat een overhuifde herenbank van de familie Glinstra–Bouricius met een bekroning van een aedicula waaruit de wapens zijn verwijderd. Tegen de koorsluiting staat een overhuifde bank in neoclassicistische vormen uit 1826. Daarbij hangt een memoriebord van de slag bij Boksum (1586). In de vloer liggen grafzerken waarvan die voor het echtpaar Worp van Juckema en Anna van Mockema (overleden resp. 1560 en 1585) zeer bijzonder is. Hij werd in 1561 gehouwen door Pieter Dircks en vertoont aan weerszijden van de nis met wapens de personificaties van Memoria en Gloria die wulps haar tuniek optilt. In een nis aan de bovenzijde zien we een levendig portret van astronoom Ptolemeus die de aardbol ophoudt en in de zwikken zijn putti met aan de ene zijde meet- en muziekinstrumenten en aan de andere zijde gereedschap te zien.

Het orgel met rugpositief, dat net als in Blessum op een podium staat met blauw geschilderde draperieën onder het gewelf, is oorspronkelijk in 1675 gebouwd door Jan Harmens. Het instrument heeft allerlei wijzigingen ondergaan. De kerk is eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken.

- Minder informatie
Informatie
Openingstijden
Faciliteiten
120 zitplaatsen
Bezoekersparkeerplaats aanwezig