Sint-Nicolaaskerk

 • Romaans
 • 12de eeuw
 • Protestants, geen diensten meer
 • Preekstoel, orgel

De Sint-Nicolaaskerk staat op een scherp afgegraven terp. De kerk is grotendeels van tufsteen en heeft een ingebouwde toren. De bekroning daarvan, met zadeldak, stamt waarschijnlijk uit de achttiende eeuw. Uit dezelfde eeuw dateren de grote spitsboogvensters in de zuidmuur. In de noordmuur zijn sporen van een verdwenen aanbouw zichtbaar.

De inrichting van de kerk is vrij sober, maar nog wel vrijwel volledig met de eenvoudige, maar mooie, preekstoel uit de zeventiende eeuw, het orgel uit 1913 en de gebeeldhouwde grafzerken van onder andere Fokel Roorda die in 1590 overleed.

+ Meer informatie

Extra informatie:

De Nicolaaskerk staat hoog op een scherp afgegraven terprest. De kerk is gebouwd van tufsteen in het tweede kwart van de 12de eeuw. Zij bezit een in verhouding tot het kleine schip forse westelijke partij. De ingebouwde toren is dan ook met de zijruimten op de begane grond en verdieping gevormd tot een zogenaamd gereduceerd westwerk. Oorspronkelijk waren deze overwelfde zijruimten met openingen met elkaar, maar ook met het kerkschip verbonden. De toren rijst grotendeels in tufsteen op met verticale spaarvelden tussen lisenen en hoekpenanten, steeds met een afsluitend rondboogfries. In de westgevel staat een korfbogige ingang met bovenliggend spitsboogvensterin een rechthoekige nis van gele en rode baksteen (15de eeuw). De beëindiging met zadeldak is mogelijk 18de-eeuws. In de tufstenen noordmuur van het schip zitten spaarvelden tussen lisenen, met daarin twee zeer kleine romaanse rondboogvensters. Er is een met rode steen dichtgemetseld spoor van een verdwenen aanbouw en een klein fragment van een rondboogfries te zien. In de zuidmuur is het rondboogfries grotendeels bewaard gebleven maar daar zijn de tufstenen spaarvelden verstoord door de in de 18de eeuw aangebrachte grote spitsboogvensters met vorktracering. Het vijfzijdig gesloten koor van gemêleerde baksteen en lancetvensters en met hoekpenanten is in de 15de eeuw totstandgekomen.

De sober ingerichte kerkruimte is gedekt met een houten tongewelf met trekbalken die bij het minder dikke muurwerk van de koorpartij op een geprofileerde bakstenen rand liggen. Beneden zit rondom een lambrisering. De 17de-eeuwse preekstoel met eenvoudige hoekzuilen en klankbord staat tegen de oostelijke sluiting en het van balusters voorziene doophek heeft het effect van een laag koorhek. In de vloer van gangpad en koor liggen 17de-eeuwse gebeeldhouwde grafzerken, waaronder die voor Fokel Roorda die in 1590 overleed. Het orgel, in 1913 gebouwd door de firma Bakker & Timmenga, staat op de westgalerij die ondersteund wordt door kolommen met teerlingkapitelen. De kerk is eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken.

- Minder informatie
Informatie
 • Adres: Lege Hearewei 3
 • Hijum
 • Bekijk route
 • Sleuteladres: Poaitrije 9
 • Hijum
 • Bekijk route
 • Prijzen:
 • Iedereen€0,- (Gratis)
Openingstijden
Faciliteiten
120 zitplaatsen