Sint-Nicolaaskerk

  • Gotisch
  • Toren 13de eeuw, kerk ca. 1550
  • Protestants
  • Muurschilderingen, preekstoel, orgel

De kerk van Oostrum staat schilderachtig op een mooi terprestant. De robuuste zadeldaktoren is een paar honderd jaar ouder dan het kerkgebouw. Opvallend zijn de brede spitsboogvensters in de zuidgevel van de kerk, terwijl de noordgevel er maar één kent. Tot 1823 was de noordmuur zelfs blind. Op het dak liggen holle en bolle pannen: ‘monniken en nonnen’.

Bij restauratie in 1974 zijn er opmerkelijke zestiende-eeuwse muurschilderingen aangetroffen in de kerk. Drie grote en twee kleine gotische kerken en een toren. De meest westelijke lijkt op de abdijtoren van Dokkum. Vaag staat ergens het jaartal 1582. Bekijk verder de rouwborden van familie Eelcama, de Mellemabank en de preekstoel uit 1768.

+ Meer informatie

Extra informatie:

De kerk staat fraai op het terprestant van het schilderachtige dorp Oostrum. De zware, maar niet hoge zadeldaktoren dateert al van de 13de eeuw. De toren is eenmaal gering versneden en heeft kleine venstersleuven, kleine rondbogige galmgaten en pinakels op de geveltoppen. Het schip, opgetrokken van rode, hergebruikte baksteen, is zes traveeën diep en de muren worden geleed door, deels bij de restauratie van 1974 herstelde, eenmaal versneden steunberen. Aan de zuidzijde staat de ingang onder een segmentboog in een spitsboognis; de overige traveeën zijn door brede spitsboogvensters geopend. De noordelijke muur is blind gebleven totdat in de westelijke travee in 1823 ook zo’n venster werd ingebroken. Aan de borstwering daaronder is te zien dat hier waarschijnlijk een ingang heeft gezeten. Deze noordelijke muur vertelt meer naar het oosten, ook dat er een aanbouw heeft gezeten, getuige de hoge, brede spitsboog in het metselwerk. Op het zuidelijke dakschild liggen holle en bolle pannen, gewoonlijk aangeduid als ‘monniken en nonnen’. En op de naald van het dak staat een windvaan in de vorm van een zeilscheepje.

Inwendig is de torenruimte toegankelijk door een wijde, geprofileerde rondboog. De begane grond is gedekt met een fraai kruisribgewelf. Het schip en koor hebben een houten tongewelf met trekbalken. Op de noordwand zijn tijdens genoemde restauratie 16de-eeuwse schilderingen aangetroffen met ongebruikelijke voorstellingen: drie grote en twee kleine kerken en een toren, alle van een rijzig, gotisch karakter. Naast de preekstoel is bovendien een soldaatje te ontwaren. Een onduidelijk opschrift met het jaartal 1582 geeft waarschijnlijk de datering. Op deze noordwand hangt een viertal ruitvormige rouwborden uit 1645 voor leden van de familie Eelcama. Ze hangen boven de zogeheten Mellemabank met wapens in het rugschot. De preekstoel uit 1768, toen de psalmborden ook werden gemaakt, staat in de koorsluiting en bezit op de kuippanelen gesneden loofwerk en personificaties van Geloof, Hoop en Liefde, gesneden door Dirk Embderveld. Het orgel is afkomstig uit Heiligerlee en is hier in 1963 geplaatst. De kerk is eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken.

- Minder informatie

Activiteiten

Informatie
Openingstijden
Faciliteiten
130 zitplaatsen
Bezoekersparkeerplaats aanwezig