Sint-Petruskerk

  • Romanogotisch
  • Kerk 1557, toren 1752
  • Protestants
  • Piscina, preekstoel, blakers, rouwkassen, kabinetorgel

Deze kerk is opgebouwd met kloostermoppen van haar dertiende-eeuwse voorganger. Omgeven door bomen op de terprand is het kerkje zomers nauwelijks herkenbaar vanaf de weg. De toren is in 1752 vernieuwd en daardoor twee eeuwen jonger dan het kerkgebouw. Deze werd in 1752 vernieuwd. De koorsluiting van het slechts elf meter diepe schip is vierzijdig.

De kerk heeft een eenvoudig maar stijlvol interieur. Dominant aanwezig zijn de rijk gesneden rouwkassen van de familie Bergsma. Willem Bergsma was een bestuurder in Oostdongeradeel en het gewest Friesland. Op de kerkbanken staan blakers voor kaarsen.De kerk heeft namelijk geen elektrische verlichting. De kerk bezit aan de zuidoostzijde een fraai omlijste piscina en er tegenover een kabinetorgel.

+ Meer informatie

Extra informatie:

In het kleine, afgelegen dorp staat de dorpskerk op een terprestant. In de 13de eeuw zal er al een kerk hebben gestaan, want toen in 1557 een nieuwe kerk werd opgetrokken gebeurde dat met bouwmateriaal van het vorige gebouw. De toren werd in het midden van de 18de eeuw, 1752, vernieuwd. Daarna zijn kerk en toren nog verschillende malen aangepakt; het schip kreeg bijvoorbeeld een bepleistering. Kerk en toren ondergingen in 1978 en 1987 restauraties. Het slechts elf meter diepe schip heeft een vierzijdige sluiting. Het muurwerk is voor het grootste deel gemetseld van hergebruikte kloostermoppen. In 1858 is de kerk bij het vernieuwen van de kap en het aanbrengen van het tongewelf enigszins verhoogd met klein formaat baksteen. De noordelijke muur is gesloten, op een rechthoekig venster ter verlichting van de consistoriekamer na. De zuidelijke muur bevat de korfbogige ingang in een rondbogige nis en is geopend met vier brede spitsboogvensters met fraai geprofileerde dagkanten die gepleisterd zijn tot lijstwerk. Ook aan de zuidzijde van de sluiting zit zo’n venster; de andere zijden van de koorsluiting kregen kleine rechthoekige vensters. De zadeldaktoren is ongeveer voor de helft opgetrokken van oud materiaal en daarboven van rode baksteen van een klein formaat. Dat beeld is bij de restauratie van 1987 hersteld; alleen de oostelijke gevel behield een pleisterlaag.

De kerkzaal wordt gedekt door een gedrukt houten tongewelf met trekbalken met korbelen op muurstijlen. De 19de-eeuwse preekstoel met klankbord staat binnen een doophek in de koorsluiting. Hij heeft gietijzeren paneelvullingen op de kuip. In de zuidelijke sluitwand zit de fraai omlijste piscina. Tegen de noordwand zijn drie grote, rijk gesneden rouwkassen van de familie Bergsma gehangen die de ruimte sterk overheersen. Op de kerkbanken staan blakers; de kerk wordt niet elektrisch verlicht. Voor de westelijke sluitgevel met geschilderde draperie staat een 19de-eeuws kabinetorgel van de gebroeders Adema. De kerk is eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken.

- Minder informatie

Activiteiten

Informatie
Openingstijden
Faciliteiten
75 zitplaatsen
Bezoekersparkeerplaats aanwezig