Sint-Petruskerk

  • Gotisch
  • Eerste helft 16de eeuw, koor 1335, toren midden 16de eeuw Stroming: Protestants
  • Protestants
  • Grafzerk, preekstoel, orgel

Wat staat deze kerk er prachtig bij! Mede dankzij de hoge terp en de keermuur om het kerkhof. Via een ijzeren hek aan de dorpszijde kun je het terrein betreden.

Het koor uit 1335 is het oudste deel van de kerk, het werd ingewijd door de plaatsvervanger van de aartsbisschop van Utrecht. Toch ziet dit smallere gedeelte er juist jonger uit. Dat komt door beklamping met nieuwe baksteen in 1778 en 1882. Het jongste onderdeel van de kerk is de toren. Deze is relatief breed en heeft een opvallend wit gepleisterd omlijste ingang.

Onder het houten tongewelf uit 1794 vind je onder meer een negentiende-eeuwse preekstoel en fraaie grafzerken. Meest in het oog springend is de grote zerk voor het echtpaar dat op Goslingastate woonde, ten zuidoosten van de kerk. De zerk is gehouwen door renaissancekunstenaar Pieter Dirxsz.

+ Meer informatie

Extra informatie:

De Petruskerk ligt prachtig op de zuidelijke flank van de hoge, deels afgegraven terp van Wânswert. Het kerkhof wordt omvat door een keermuur, waarop aan de dorpszijde een ijzeren hek staat. Het schip dateert uit de eerste helft van de 16de eeuw, maar van het aanzienlijk smallere maar wel even hoge en zevenzijdig gesloten koor is bekend dat het in 1335 door de plaatsvervanger van de aartsbisschop van Utrecht werd ingewijd. Juist dit koor ziet er heel jong uit omdat het in later tijd beklampt is met nieuwe steen, eerst in 1778 het noordelijke gedeelte met een groot spitsboogvenster en in 1882 ook het zuidelijke part met twee van deze vensters. De vensters in het schip zijn aanzienlijk kleiner. In de zuidelijke muur staan ze in diepe dagkanten; de westelijke is korter door de positie boven een half tot venster dichtgezette voormalige ingang. In de noordmuur staat de huidige ingang die, waarschijnlijk in 1882, van een gepleisterde omlijsting is voorzien en ook een bovenliggend venster heeft. De brede toren op een rechthoekige grondslag heeft vier ongelijke, weinig versneden geledingen. In de westelijke gevel zit een ingang met daarboven een spitsboogvenster; beide zijn in pleister omlijst. Bovenin staan in de brede west- en oostzijde drie en in de smallere noord- en zuidzijde twee rondbogige galmgaten.

De kerkruimte wordt gedekt door een in 1794 vernieuwd houten tongewelf met trekbalken. De preekstoel met klankbord is in de tweede helft van de 19de eeuw vervaardigd, maar het rugschot en de kanseltrap kunnen hergebruikte oudere onderdelen zijn. Het doophek bezit hekwerk in de vorm van krullen. Voor het doophek ligt een grote grafzerk in de vloer voor Sipt van Goslingha en Paerck Zyaerda, het echtpaar dat op Goslingastate ten zuidoosten van de kerk woonde. Het werd in 1562 vervaardigd door de monogrammist P.D., de renaissancekunstenaar Pieter Dirxsz. In het koor ligt een aantal gebeeldhouwde zerken uit de 17de en 18de eeuw. Het orgel op de westelijke galerij is in 1877 gebouwd door Willem Hardorff.

- Minder informatie
Informatie
Openingstijden
Faciliteiten