Sint-Vituskerk

  • Romaans
  • 13de eeuw
  • Protestants
  • Preekstoel, orgel, herenbank

Op een terp in Finkum staat deze aan Sint-Vitus gewijde kerk. De gemêleerd kleurige baksteen geeft de kerk een levendig uiterlijk. Het Romaanse koor is in de zeventiende eeuw vervangen door een rechte sluiting in gotische stijl. De ingang stamt uit dezelfde tijd en is ook gotisch uitgevoerd. De zadeldaktoren dateert uit het einde van de dertiende eeuw en daarmee iets jonger dan de kerk.

Binnen moet even om de prominente oliekachel heen gekeken worden om van de mooie elementen te genieten. Er is veel aangepast in de loop der tijd. Het bekijken waard zijn zeker de fraaie zeventiende-eeuwse preekstoel, de overhuifde herenbank uit dezelfde tijd (afkomstig uit de kerk van Hurdegaryp) en rijk gebeeldhouwde grafzerken met alliantiewapens en medaillonkoppen. Het tongewelf vervangt al sinds de zestiende eeuw een stenen gewelf waarvan nog sporen in de noordwand zijn te zien.

+ Meer informatie

Extra informatie:

De Sint-Vituskerk staat op een terp uit het begin van de jaartelling. Zij is in de eerste helft van de 13de eeuw van gemêleerd kleurige baksteen gebouwd in romaanse stijl. Het oorspronkelijke koor is omstreeks 1500 vervangen door een koor in gotische stijl dat in de 17de eeuw een rechte, blinde sluiting kreeg.In de noordmuur zijn twee kleine rondbogige vensters uit de romaanse periode te zien en ongeveer in het midden een zwaar geprofileerde rondboog, die aangeeft waar een aanbouw heeft gezeten. Het koor heeft aan deze zijde één klein, gotisch spitsboogvenster. De korfbogige en in een spitsboognis opgenomen ingang dateert ook uit de gotische periode. Het muurwerk aan de zuidzijde wordt afgesloten door een tandlijst. In het koor staan twee lancetvensters en een breder spitsboogvenster met een bakstenen vorktracering in de muur. Het gedeelte van het schip is geopend door een lancetvenster en twee spitsboogvensters van jonge leeftijd. De laatgotische, dichtgemetselde ingang aan deze zijde is korfbogig en wordt omvat door een rechthoekige nis waarin aan de bovenzijde een reeks van drie diepe nissen is  uitgespaard. De slanke, ongelede toren verrees aan het einde van de 13de eeuw; de gepaarde galmgaten staan in ondiepe rondboognissen.

Het interieur is gedekt door een houten tongewelf met zware strekbalken. Het is al in de 16de eeuw aangebracht ter vervanging van een stenen gewelf waarvan de sporen nog in de noordwand zijn te herkennen. In de sluitmuur van het koor zitten nissen die in de middeleeuwen liturgische doelen hebben gediend. De preekstoel met klankbord, sierlijke, gegroefde zuiltjes en gekorniste panelen dateert uit de 17de eeuw. Ook de overhuifde herenbank met omrankte zuilen is uit deze tijd, maar afkomstig uit de kerk van Hurdegaryp. Onder het koor zit een grafkelder voor de families Grovestins en Holdinga en in de vloer van koor en schip liggen veel gebeeldhouwde zerken uit de 17de en 18de eeuw. Het orgel is gebouwd in 1913 door de firma Bakker & Timmenga uit Leeuwarden. De kerk is eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken.

- Minder informatie
Informatie
Openingstijden
Faciliteiten
90 zitplaatsen
Bezoekersparkeerplaats aanwezig