Sint-Johannes de Doperkerk

  • Romaans
  • Ca. 1200 en 13de eeuw, toren 1807
  • Voorheen hervormd
  • Preekstoel, grafzerken

Deze kerk staat op een vrij complete radiale terp en behoorde oorspronkelijk tot het klooster Klaarkamp. Het kerkgebouw is vrij klein maar de toren is robuust. Een gedenksteen laat zien dat de toren gebouwd is in 1807, toen de kerk verlaagd is. In de toren met ingesnoerde spits bevinden zich gegoten klokken uit 1523 en 1620. Het kerkgebouw van gemêleerd rode kloostermoppen dateert uit begin dertiende eeuw, het koor is nog iets ouder.

Het gebouw functioneert tegenwoordig als museum van kunstenares Irene Verbeek, maar heeft nog een aantal mooie kerkelijke elementen. Zoals de preekstoel en grafzerken uit de zeventiende eeuw. Verder heeft de kunstenares de vrije hand gekregen om het interieur een eigen gezicht te geven.

+ Meer informatie

Extra informatie:

Op de redelijk complete radiale terp van Raard staat de vrij kleine Johannes de Doperkerk met een kloeke toren. Vanuit het noorden, waar de terp diep is afgegraven, kan de hoogte van de terp het best worden beleefd. Het kerkschip van gemêleerd rode kloostermoppen dateert uit het begin van de 13de eeuw; het koor met driezijdige sluiting is iets ouder, van omstreeks 1200. In de zuidelijke muur staat een nogal seculiere ingang: een dubbele deur met bovenlicht in een rechthoekig kozijn. Ernaast is een dichtgemetselde, segmentvormig gedekte opening te zien. Aan deze zuidzijde wordt de kerkruimte verlicht door drie 18de-eeuwse rondboogvensters, waarvan de sluitingen tegen de goot uitkomen. Het muurwerk is in 1807 dan ook iets verlaagd. Op de overgang van schip en koor zit een restant van een penant. De driezijdige koorsluiting heeft op de hoeken gemetselde ronde colonnetten. Aan de zuidoostzijde is een groot spitsboogvenster dichtgemetseld, de oostzijde heeft een rondboogvenster in een spitsbogige dagkant.

De noordmuur vertoont oudere sporen. In het koor staat een groot rondboogvenster met daarbij een spoor van een klein romaans venster. Na een penant dat de overgang naar het schip markeert, staat in de schipmuur een compleet romaans rondboogvenster dat achter de diepe dagkanten is dichtgezet. Dat geldt ook voor een rechthoekige hagioscoop daar vlakbij. Verder naar het westen zitten twee sporen van dichtgemetselde ingangen, de ene rondbogig, de andere met een segmentboog. De toren is in 1807 – de gedenksteen zit in de zuidgevel – gemetseld van kleine bruine baksteen. Hij heeft enkele rondbogige galmgaten voor een in 1523 door Wolter Schonenborch gegoten klok en een exemplaar dat Hans Falck in 1620 goot. De toren wordt bekroond door een ingesnoerde spits.

Het inwendige is met een tongewelf gedekt en bezit een preekstoel uit het midden van de 17de eeuw met gegroefde pilasters op de hoeken en in de vloer liggen enkele 17deeeuwse grafzerken. De kerk is eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken en is in gebruik als museum van een kunstenares.

- Minder informatie

Activiteiten

Informatie
Openingstijden
Faciliteiten