Thomaskerk

  • Laatgotisch
  • Ca. 1525, klokkenstoel 1930 vernieuwd
  • Protestants
  • Preekstoel, orgel

Deze kerk heeft geen toren maar een klokkenstoel. Een dubbele zelfs, met zadeldak. De twee klokken werden in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers meegenomen, maar sinds 1952 hangen er nieuwe. Ze worden nog regelmatig met de hand geluid, bijvoorbeeld bij bruiloften. Bij het jaarlijkse Sint-Thomasluiden, tijdens de kortste dagen van het jaar, verjagen ze traditioneel de boze geesten.

De kerk is gebouwd van rooswinkels, dit zijn bakstenen die wat kleiner zijn dan kloostermoppen. Dat gebeurde rond 1525, waarmee het kerkje een van de oudste is in deze vanouds dun bevolkte omgeving. De westelijke topgevel met baksteenvlechtingen is iets jonger, van rond 1600.

Binnen in de vrij lage kerkruimte staat een zeventiende-eeuwse preekstoel. Onder de orgelgalerij zijn twee overhuifde herenbanken geplaatst die door driehoekige frontons worden bekroond.

+ Meer informatie

Extra informatie:

Het dorp Katlijk is in de late middeleeuwen ontstaan en de kerk is omstreeks 1525 op een hoog kerkhof gebouwd in de laatgotische stijl. Het is een van de oudste kerkgebouwen in deze vanouds dun bevolkte omgeving. Er kwam geen toren bij, die kon de gemeenschap zich waarschijnlijk niet permitteren. Wanneer er een klokkenstoel bij de kerk is geplaatst – gebeurtenissen van vreugde en verdriet moesten immers wel met klokgelui worden aangekondigd – is niet bekend.

De in de 17de eeuw vernieuwde westelijke gevel heeft aan de ene zijde een overhoeks geplaatste steunbeer, aan de andere kant een hoekpenant. Tegen de gevel staan ook twee steunberen en in het muurvak ertussen staat een rondboogvenster. Op de overgang naar de geveltop loopt een eenvoudig fries en de geveltop is met beitelingen afgewerkt en kreeg schouders. De zuidelijke en noordelijke muren zijn in zes traveeën verdeeld door stevige steunberen. Om en om staan in de vakken grote rondboogvensters. Deze zijn pas in de 18de eeuw aangebracht. Er kunnen eerst meer vensters hebben gezeten, getuige de tweeledige nissen die in de sluitmuur in het koor en in de eerste en derde travee van de noordmuur zitten. In beide muren zitten in de vijfde travee grote rechthoekige nissen met afgeronde bovenhoeken. Aan beide zijden hebben in de tweede travee ingangen gezeten. Aan de zuidzijde is de moet zichtbaar, aan de noordzijde bovendien resten van een geprofileerd rechthoekig kader. Het koor is driezijdig gesloten. In de sluitmuur is naast de genoemde nis ook het spoor van een klein dichtgezet venster te zien.

De vrij lage kerkruimte is gedekt met een houten tongewelf met trekbalken op consoles. De 17de-eeuwse preekstoel met klankbord is van een klassiek model met een kuip met gegroefde hoekzuilen en getoogde panelen ertussen. Tegen de pui onder de orgelgalerij staan twee overhuifde en door driehoekige frontons bekroonde kerkbanken. Op de galerij staat een klein orgeltje, in 1982 gebouwd door Mense de Ruiter uit Groningen. De kerk is eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken.

- Minder informatie
Informatie
Openingstijden
Faciliteiten
100 zitplaatsen
Bezoekersparkeerplaats aanwezig