Eerste QR-code in gebruik genomen bij presentatie Kerken.frl

01 juli 2018

Kerken.frl en eerste QR-code gepresenteerd tijdens opening Tsjerkepaad, in de prachtige Bonifatiuskerk in Oldeberkoop.

In opdracht van de provincie Fryslân heeft Stichting Erfgoed & Publiek in korte tijd de website kerken.frl gerealiseerd.
Doel van de website is het cultuurtoerisme in Fryslân een boost te geven.

“We moeten onze 137 middeleeuwse kerken in Fryslân koesteren en ontsluiten”, aldus VVD-statenlid Sylvia Hosman; initiatiefnemer van de motie die tot de realisatie van de QR-codes met digitale ontsluiting heeft geleid.
Namens de provincie Fryslân presenteerde zij het belang van de motie: “dit project is niet alleen een prachtige vorm van uitdragen van ons cultuurbezit maar draagt ook bij aan cultuurtoerisme”.

Het eerste QR-bordje werd door Mirjam Pragt, directeur Stichting Erfgoed & Publiek, uitgereikt aan Mirjam Keuning, diaken van de protestantse gemeente Olde- en Nijberkoop.
Gedeputeerde de heer Kielstra heeft op datzelfde moment de ansichtkaart “Wil jij met mij een kerk bekijken?” ontvangen van kerken.frl.

137 middeleeuwse kerken in Fryslân zijn vanaf nu (met QR-code) digitaal te beleven met veel informatie en foto’s!