Promotie middeleeuwse kerken in Fryslân

04 december 2018

Rijdend door het vlakke landschap doemen ze één voor één op: de kerken van Fryslân. Veel hebben een traditioneel zadeldak, andere een hoge spits. Weer andere een uivormige bekroning, of een typisch Friese klokkenstoel in plaats van een toren. Hoe dan ook: Kerken zijn beeldbepalend voor het Friese landschap, maar lang niet altijd fysiek toegankelijk. Dat is jammer, zeker voor de cultuurtoerist die niet in de buurt woont. Daarom is er kerken.frl!

Graag nodigen wij u van harte uit bij de presentatie van kerken.frl! De website staat, maar wat betekent dit voor uw kerk en wat zijn de plannen voor de toekomst?

Op maandag 17 december 2018 bent u van harte welkom bij het Historisch Centrum Leeuwarden voor de presentatie van kerken.frl. Graag gaan we deze middag met u in gesprek om de promotie van de middeleeuwse kerken in Fryslân op de kaart te zetten. De website kerken.frl is ontwikkeld, maar wat betekent dit voor u als kerk. Wat kunt u met de website en hoe werkt dit nou eigenlijk?

Om de promotie nog meer kracht te geven gaan we samenwerken met Merk Fryslân door de website te koppelen aan www.friesland.nl. Wendy Timmer, online marketeer bij Merk Fryslân, deelt ook haar ervaring met online promotie.

We sluiten deze middag af met een bezoek aan de Oldehove, een van de middeleeuwse kerken in Fryslân.

Programma:

13.30 uur             Inloop met koffie/thee en lokale lekkernij
14.00 uur             Opening en presentatie kerken.frl door Stichting Erfgoed & Publiek
14.20 uur             Middeleeuwse kerken op de kaart door Wendy Timmer, Merk Fryslân
14.30 uur             In gesprek over toekomst kerken.frl en delen van ideeën
15.00 uur             Afsluiting en bezoek aan Oldehove

In verband met de catering willen u vragen om uiterlijk 13 december aan te geven of u aanwezig bent bij de bijeenkomst via secretariaat@erfgoedpubliek.nl.

Heel graag tot ziens op maandag 17 december a.s. in het Historisch Centrum Leeuwarden (Groeneweg 1, Leeuwarden).

Nu al het gratis QR-bordje ontvangen van kerken.frl met de link naar de detailpagina van uw kerk? Geef dit dan aan bij uw aanmelding en u ontvangt het tijdens de bijeenkomst!